Minden, amit jelenleg a nyugdíjról tudni érdemes

forrás: https://rehabportal.hu/minden-amit-jelenleg-a-nyugdijrol-tudni-erdemes/

A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatója a nyugdíjban és egyes más ellátásban részesülőket érintő, 2022. novemberi intézkedésekről.

2022 novemberében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

  • 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékos kiegészítő emelést hajt végre,
  • felemeli a rokkantsági járadék összegét,
  • gondoskodik az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak életjáradékának kiegészítő emeléséről, valamint
  • a nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kifizetéséről.

A 4,5 százalékos emelés nemcsak a havonta rendszeresen járó ellátásra, hanem a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás idei évben kifizetett összegére is jár.

A nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás utalásáról, a 2022. novemberi kiegészítő emelés végrehajtásáról, illetve a 2022. január-október hónapokra járó emelés, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó emelés összegének folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a november havi emelt összegű ellátás, a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a 2022. január-október hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 4,5 százalékos emelés összege a november havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre.

A postai utalványon a november havi ellátás mellett a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó 4,5 százalékos emelési különbözet, valamint a nyugdíjprémium, illetve az egyszeri juttatás összege elkülönítetten szerepel.

Bankszámlára történő utalás esetén a november havi ellátás összegétől elkülönített tételként jelennek meg a plusz összegek (azaz a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás összegére járó emelési különbözet, valamint a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás összege). Az utalások november 11-én (pénteken) kerülnek ügyfeleink számláin jóváírásra.

Külföldi bankszámlára történő folyósítás esetén a 4,5 százalékos emelés visszamenőlegesen járó összege, a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás összege, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 4,5 százalékos emelés a 2022. november havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás és a 4,5 százalékos kiegészítő emelés jogosultsági feltételei, összege

 A nyugdíjprémium

A nyugdíjprémiumra jogosultak köre

A nyugdíjprémium azokat a nyugdíjasokat illeti meg, akik 2021. év legalább egy napján, valamint 2022 novemberében is

  • öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági járadékban részesülnek, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2022. előtt betöltötték, vagy
  • özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), árvaellátásban vagy szülői nyugdíjban részesülnek.

A nyugdíjprémium összege

A nyugdíjprémium összegét a 2022. évre várható GDP növekedés 4 százalékos mértékének 3,5-del csökkentett összege (0,5) és a jogosult személy november hónapra folyósított nyugellátása 25 százalékának, de legfeljebb 20.000 forintnak a szorzata adja. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjprémium kiszámításához nem lehet a törvényben meghatározott 20.000 forintnál nagyobb összeget alapul venni abban az esetben sem, ha a folyósított nyugdíj egynegyed része ennél magasabb összeg.

Például a nyugdíjprémium összege 0,5 x 20.000 = 10.000 forint abban az esetben is, ha az öregségi nyugdíj összege 116.000 forint, aminek a 25 százaléka 29.000 forint, mivel legfeljebb 20.000 forintot lehet a számításhoz figyelembe venni. Egyszerűbben fogalmazva, ha a folyósított nyugellátás összege eléri vagy meghaladja a havi 80.000 forintot, akkor nyugdíjprémiumként a maximálisan kiszámítható 10.000 forint kerül kifizetésre.

Amennyiben a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító ellátásban is részesül, a nyugdíjprémium összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni, azonban ebben az esetben is legfeljebb 20.000 forintot lehet alapul venni a nyugdíjprémium számításához.

Az egyszeri juttatás

Nyugdíjprémium helyett egyszeri juttatást kapnak azok a személyek, akik 2022. novemberében ideiglenes özvegyi nyugdíjban, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában, vagy 2022-től megállapított öregségi nyugdíjban részesülnek, továbbá a vonatkozó jogszabályban megjelölt más ellátásban részesülő személyek.

Egyszeri juttatásra jogosító ellátások

A nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátás vagy mezőgazdasági járadék, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, a táncművészeti életjáradék, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a baleseti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, a polgármesterek közszolgálati járadéka, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a nemzeti gondozási díj, a házastársi pótlék, a házastárs után járó jövedelempótlék.

Az egyszeri juttatás összege

Az egyszeri juttatás kiszámítása is a nyugdíjprémiumnál ismertetett számítás szerint történik.

Ehhez a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nyugdíjprémiumként és egyszeri juttatásként összesen, személyenként maximum 10.000 forint kerülhet kifizetésre.

A novemberi kiegészítő emelés

Ha az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés és a januári nyugdíjemelés mértékének különbözete egy százalékpont fölötti, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

2022 januárjában a nyugdíjak és más ellátások 5 százalékkal, majd 2022. június 1-jétől – 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – további 3,9 százalékkal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, fogyasztói árnövekedésre vonatkozó adatok alapján 2022. november hónapban 4,5 százalékos emelésről döntött a Kormány.

A kiegészítő emelés mértéke

2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 4,5 százalékkal emelkednek azok az ellátások, amelyekre a 2022. január 1-i emelés járt. Az emelés a korábban kifizetett tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegére is jár.

Az emelésre kerülő ellátások

A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet értelmében a novemberi kiegészítő emeléssel érintett ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozási díj és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések.

A kiegészítő emelés megilleti

  • a 2021. december 31-ét követő időponttól megállapított vagy folyósított, a felsorolás szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg,
  • a 2021. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását 2022. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági járadékának vagy januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

A kiegészítő emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

A megállapítás időpontjától kezdődően emelkedik a 2021. december 31-ét követő időponttól megállapított özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, ha az ellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú ellátása.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a fentiekben felsorolt és emelendő ellátás kerül folyósításra, az ellátások emelése külön-külön megtörténik.

Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2022. november 1-jétől – 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 117 170 forintra emelkedik.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapján illeti meg az emelés.

A külföldi szolgálati idő figyelembevételével megállapított nyugellátás esetén a magyar nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az emelés során figyelembe venni.

A 2022. november 1-je előtt megszűnt ellátások emelése

Ha a 2022. januárban felemelt ellátásra való jogosultság 2022. november 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás összege a jogszabály alapján nem emelkedik, akkor az emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját.

A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A rokkantsági járadék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a rokkantsági járadék is emelkedett visszamenőleg, havi összege 2022. január 1-jétől 46 805 forint. A rokkantsági járadék emeléséről, a 2022. január-október hónapokra járó különbözet, valamint a tizenharmadik havi rokkantsági járadékra járó emelés utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján a jogosultakat megillető életjáradék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó életjáradék kiszámításául szolgáló alapösszeg is visszamenőleges hatállyal emelkedik, 2022. január 1-jétől 124 150 forintra. A már folyósított életjáradék novemberi emeléséről, a visszamenőleg járó különbözet utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított életjáradék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról legkésőbb november 30-áig gondoskodik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 2022. évben történő megállapítása esetén irányadó összeghatár is 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal emelkedett, saját jogon járó pótlék esetén 248 760 forintra, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 124 385 forintra.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a már folyósított pótlék novemberi emeléséről, a január- október hónapokra járó emelési különbözet, valamint a tizenharmadik havi pótlék emelésének utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén az emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik.