Hasznos információk

Fogyatékossági támogatás

Fogyatékossági támogatás:

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében.

Hol lehet igényelni a támogatást?

Az eljáró szerv a helyileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal.
(A kérelem a kormányablaknál továbbítás céljából benyújtható.)

2015. április 1-jével a családtámogatási feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek.

A kérelmeket ezután a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél lehet benyújtani.


Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személyjogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert.


Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek?

 1. látási fogyatékos,

 2. halláskárosodása

 3. értelmi fogyatékos
 4. autista

 5. mozgásszervi fogyatékos, meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék)
 6. állapota kromoszóma-rendellenesség és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

Ide vonatkozó jogszabály: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000141.KOR

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvos szakértői szerv végzi.

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki

 • vakok személyi járadékában
 • magasabb összegű családi pótlékban részesül
 • aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak

Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére.

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő:

 • kérelem a fogyatékossági támogatás megállapítására
 • háziorvosa által kiállított 4 oldalas orvosi beutalót
 • a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap), másolatban
 • személyi igazolványát és lakcímkártyáját ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatot kell beküldeni a kérelem mellékleteként.

Milyen iratok szükségesek?

Az igénylőnek a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával szükséges igazolnia.
A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az orvosi beutalót, melyet vagy a háziorvos, vagy ha a kérelmező bentlakásos szociális intézményben él, akkor az intézmény orvosa állít ki. E mellé csatolni kell a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt is.
A beutalóban az orvos
a) nyilatkozik arról, hogy a meglévő orvosi dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot megállapítására alkalmas-e,
b) véleményt ad arról, hogy a kérelmező mennyiben képes az önálló életre
c) nyilatkozik arról, hogy ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a vizsgálatot a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél indokolt-e elvégezni.

Ha a kérelmező nem rendelkezik a minősítéséhez szükséges iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről.
Ha a kérelmező gondnokság alatt áll és kirendelt gondnoka van, csatolni kell a a gondnokot kirendelő határozatot is.

A fővárosi/megyei kormányhivatal a pontatlanul vagy hiányosan kitöltött, illetve az orvosi dokumentáció nélkül benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

 

A fogyatékossági támogatáshoz a kérelem letölthető itt:

FOT_igénylése.pdf

2014. január 1-jétől az éves nyugdíjemelés mértékével nő a fogyatékossági támogatás (FOT) illetve a vakok személyi járadékának összege.

2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.)

Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK)

Ezen az oldalon a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközöket tartalmazó katalógus látható, melynek neve Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK), működtetője pedig Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.
http://sejk.oep.hu/