X. kerület (Kőbánya)

Kőbányai HÍREK

dr. Somlai Zoltánné
Beosztás: Kerületi vezető
Cím:
Telefon: 30 262 5811
Email: somlaijudit1967@gmail.com
Klubnap: Hónap első szerda 14-17
Tagszervezet ismertetése:
1989-ban alakult a klub, Balázs Istvánné vezetésével, ki 2003-ba mondott le. Vezetése alatt aktív volt a szervezet élete, rendszeres programokon, köztük színvonalas kirándulásokon vettek részt a sorstársak. Működése számos sorstársunkat felrázott” elkeseredett, reménytelennek tűnő helyzetéből.

Több éves szünet után 2oo5 óta működik a Kőbányai Mozgássérült Szervezet új vezetővel a Halom u.37/b sz alatt, mivel az Önkormányzat segítségével korábban akadálymentesített földszinti termet sikerült ismét megkapnunk a mai napig térítésmentesen.

Itt a tagok minden hó első szerdáján tudnak találkozni l4-l7 óráig
Már az első alkalommal is elég sokan voltunk, főleg a régi tagok közül, de szerencsére létszámunk egyre nő, jelenleg 3O-35 fő akik rendszeresen eljönnek rendezvényeinkre.

Tudjuk azonban,hogy a kerületben még nagyon sok fogyatékkal élő ember lakik, akik még mindig nem tudnak létezésünkről, így várjuk az ő jelentkezésüket is, a jelzett időpontban és helyen.

Az eltelt közel 8 év során családias légkört sikerült megteremtenünk,amely nagymértékben abból is adódott, hogy 8 alkalommal -az Önkormányzat anyagi támogatásával – vehettünk részt rehabilitációs l-l- hetes gyógyfürdős nyaralásokon. Tagjaink a klubfoglalkozásokon kívül is tartják egymással a kapcsolatot, tudunk problémáikról és közvetlenül is segítik egymást.

Mint klubvezető kiemelten jónak tartom a kerületben jó néhány éve működő Idősügyi Tanács fórumrendszerét. Mint a Mozgássérült Klub Vezetője ide meghívást kapok rendszeresen és az ülések napirendi pontjait, időpontjait előre ismerem, így tehát van idő átgondolni, hogy mit kérdezhetek.

Problémáink felvetése meghallgatást talál,legyen szó közlekedési gondról, alacsony padlójú autóbuszról, illetve szakorvosi ellátással kapcsolatos észrevételekről, mivel esetenként túl hosszú az előjegyzési idő.

Természetesen a kerületi Vezetők álláspontját is tolmácsolhatom a klubnapokon tagjaim felé.

Várjuk a kerületi újabb tagjaink jelentkezését a fent jelzett helyen és időpontban, mivel úgy érezzük,hogy jó néhány dologban tudunk számukra segítséget – és nem utolsósorban egy jó társaságot- biztosítani.