Újbudai szervezet

Újbudai HÍREK

Kerületi szervezeti vezető: Mátrai István Antal

Elérhetősége: 06 20 584 0388, email: pityuk61@gmail.com

Klubnap minden hónap második keddjén 14.00 órától.

Helyszín: Budapest, XI. kerület, Mérnök u. 40.

Szervezetünk 1985 április 15-én alakult  30 fős létszámmal. Vezetője Kis József volt. Azóta egyre többen csatlakoznak hozzánk. 

Kis József sokszori betegeskedése miatt Márton Károlyné vette át a klub vezetését. 

1990-ben költöztünk a Kosztolányi térre. Itt már  – a komolyabb szervezés következtében – több száz főre nőtt a tagság létszáma. Az otthonukhoz kötöttek látogatása, az elmaradt tagdíjak rendezése, az önkormányzattal és a civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel,az  orvosi előadások, a színészek irodalmi műsorai, a kirándulások szervezése mind mind nagyban növelték a klubéletet.

1996-ban a Bükköny utcába a Vöröskereszt – Cukorbetegek meghívásával kerültünk. Végre nem volt lépcső se le, se fel. A tagságnak sokféle ügyes-bajos dologban segítettünk, de anyagiakban is tudtunk őket támogatni, például ingyenes ruhavásárral, energiatakarékos villanyégőkkel, ablakszigetelőkkel. A kirándulások költségeit is a szervezetek finanszírozták.

2000 őszén a Keveháza utcába költöztünk. Ez év karácsonyán Kiss Jenőné Ibolya lett a szervezet vezetője, őt váltotta 2005-ben Birtalan Lászlóné. Ma már 80 fő jár rendszeresen klubnapokra.

Birtalan Lászlóné

2018. tavaszán leköszönt klubvezető