Brüsszeltől Budapestig

A 2009-ben megjelent kiadvány borítója.

borito

Tartalmazza annak a nemzetközi konferenciának az előadásait, amelyet annak érdekben szervezett Egyesületünk, hogy a fogyatékos emberekre vonatkozó hazai jogi szabályozás összhangban van-e az Európai Unió döntéshozó intézményei által hozott jogszabályokkal.

Ezt követően a kiadvány tartalmazza azt az elemzést, amely bemutatja, hogy az Európai uniós jogszabályok mely rendelkezései vonatoznak a fogyatékos emberekre, ezek a rendelkezések bekerültek-e a hazai jogszabályokba, amennyiben igen, akkor melyek ezek a hazai rendelkezések. Végül az elemzés kitér arra is, hogy adott európai uniós jogi szabályozás igényel-e önkormányzati szintű rendelkezést.

Itt tölthető le a kiadvány pdf formátumban:

MBE_BrusszeltolBudapestig_01

MBE_BrusszeltolBudapestig_02