Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Sajtóközlemény

- Egyesületi hír

Sajtóközlemény

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Új elnököt és tisztségviselőket választott a MEOSZ Új tisztségviselőket  választott a szervezet irányítására és
ellenőrzésére a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) pénteki tisztújító küldöttközgyűlésén. A Szövetség eddigi elnöke, Hegedüs Lajos, aki három cikluson, tizennyolc éven át
vezette a MEOSZ-t, nem indult a tisztségért. A küldöttek két jelölt közül elsöprő többséggel Kovács Ágnest
választották elnöknek, aki a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét vezeti. A közgyűlés Földesi Erzsébetet és Braun Jánost alelnöknek, Szakáll Istvánt, dr. Chikán Csabát, Székely Józsefet, Szécsényi Lajost, Csiszár Attilát,
Bukta Lászlót, Bodor Zoltánt és Mesterházy Zsoltot pedig az elnökség tagjának választotta. A közgyűlésrésztvevői megköszönték a leköszönő elnökség és Hegedüs Lajos munkáját, aki várhatóan a jövőben is irányítja majd a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét. Az ügyvédként dolgozó Hegedüs Lajos, aki maga is mozgássérült, 1997-ben vette át a MEOSZ irányítását, de 37 éve van a mozgássérültek mozgalmában, a MEOSZ alapítói közé tartozik.
Elnöksége alatt, a MEOSZ határozott fellépésének köszönhetően született meg a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségéről szóló 1998-as törvény, ami mérföldkő a hazai fogyatékosügyben.
Vezetésével a MEOSZ számos, sikeres próbapert indított az akadálymentesítési határidők be nem tartása miatt,
és számos demonstrációt szervezett a mozgássérült emberek érdekének védelmében. Hegedüs Lajos a
fogyatékosügy egyik elismert hazai szakértője.
Közreműködésével honosodott meg a budapesti műszaki egyetemen a rehabilitációs környezettervező mérnöki
képzés, ahol tanított is. Tankönyvek társszerzője, számos előadást tartott itthon és külföldön.
Létrejötte óta társelnöke az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak, alapítója és elnöke volt a Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsának, alelnöke a Disabled People’s Internationalnek (DPI). Jogi és közlekedési üzemmérnöki végzettsége mellett rehabilitációs humán- és műszaki tanácsadó, valamint
marketing végzettsége van. Irányításával a MEOSZhazánk egyik legerősebb civil, érdekvédelmi
szervezetévé vált, amely mintegy 150 ezres aktív tagságával a legnagyobbak közé is tartozik.
Az új elnök, Kovács Ágnes 17 éve vezeti a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületét, ahová súlyosan mozgássérült fia révén érkezett. Irányításával az egyesület – amely
elindítója és egyik fő mozgatója volt az integrált oktatás megvalósításának Békéscsabán – az egész megyére kiterjedő szolgáltatói hálózatot és intézményrendszert épített ki. A fogyatékossággal élőknek korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést, iskolai képzést, konduktív pedagógiai és nappali intézményi ellátást biztosítanak, emellett támogatószolgálatot és lakóotthont működtetnek. Ő vezeti a MEOSZ Bice-Bóca Alapítványát a Mozgássérült Gyermekekért, és egy megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató céget is irányított éveken át. 16 éve tagja a MEOSZ elnökségének, szakvizsgázott szociális
munkás és foglalkoztatási rehabilitációs szakértői végzettsége van, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács
tagja. Nemzetközi és hazai konferenciákon, különböző hazai képzéseken rendszeresen tart előadásokat és
képzési anyagok kidolgozásában is részt vesz.
Szeretné, ha a fogyatékosügyről való gondolkodás komplexszé válna, mert vallja, hogy minden szakterületnek
megvan a fogyatékosügyi vetülete. Célja, hogy a MEOSZ a jövőben is egy erős, összetartó közösség maradjon,
amely a mozgássérült emberek érdekében folytatott küzdelméhez szövetségeseket talál az ép és
fogyatékos emberek, szervezeteik között egyaránt.
További információ:

Gábor Imola sajtófőnök (06-30/466-1559 ) www.meosz.hu Budapest, 2015. május 11. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Közösségi megosztás